Bestuursupdate Corona 10 juli 2020

Zoals jullie weten had het bestuur al besloten om alle jubileumactiviteiten tot en met 31 juli a.s. af te gelasten en door te schuiven naar het volgend jaar. De nog geplande evenementen na 31 juli staan op blz. 3 van de laatste, goed gevulde, Variomatic vermeld. We gaan nog onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden, de introductiedag in oktober en een evenement in november, doorgang kunnen vinden. Natuurlijk staat vooral in deze tijd de gezondheid van onze leden en onze vrijwilligers - van jullie dus- daarbij steeds voorop. Zodra er een besluit is genomen, worden jullie via de website, onze social media en/of de Variomatic geïnformeerd.

Over onze deelname aan de Flowerdome Classics Eelde die voor eind november staat gepland, wachten we de berichten van die organisatie af.

Wat naast de Variomatic en de webshop wel gewoon doorgaat is de Weekcursus sleutelen in Overloon die door Autosleutelcursus.nl van 1 tot en met 7 augustus wordt georganiseerd. En met in achtneming van de RIVM regels, is ook het magazijn geopend op de aangegeven dagen en heeft deze aantrekkelijke Summersale aanbiedingen (zie bladzijde 3 en de blauwe katern in V 159).

Over de Variomatic gesproken: we willen de volgende net zo goed gevuld krijgen als de laatste. Dus kom op met jullie verhalen en foto’s! Deze kan je tot 22 augustus a.s. insturen en worden “met open armen” ontvangen bij redactie@dafclub.nl.

Blijf gezond!