Welkom, Gasten
Gebruikersnaam: Wachtwoord: Onthoud mij

Onderwerp: Doodsteek voor oldtimer bezit.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 7 jaren 3 maanden geleden #3695

 • 7515
 • 7515's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Berichten: 202
 • Ontvangen bedankjes 18
 • Karma: 2
Phoe, laten we het netjes houden en elkaar hooguit gebruiker van de regels noemen. Want dat doen we allemaal toch graag op onze tijd?
johan
Coupe66 1100 SL
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 7 jaren 3 maanden geleden #3699

 • JosK .
 • JosK .'s Profielfoto
Daar heb je wel gelijk in Johan.

En Thon, ik schreef ook even mijn gedachten neer.
Maar het gaat te ver om jou bij de groep misbruikers te scharen dit ook omdat ik weet dat je een echte Dafliefhebber bent dus ik neem m`n woorden terug.

Wat mij betreft ook einde discussie.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 7 jaren 3 maanden geleden #3702

 • J.G. de Groot
 • J.G. de Groot's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum Boarder
 • NULL
 • Berichten: 720
 • Ontvangen bedankjes 73
 • Karma: 9
maar geldt het rijverbod ook voor 26+t/m40 jarigen?
jeroen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 7 jaren 3 maanden geleden #3705

 • Jan Willem
 • Jan Willem's Profielfoto
 • Offline
 • Junior Boarder
 • NULL
 • Berichten: 22
 • Ontvangen bedankjes 2
 • Karma: -1
Dit geld alleen voor de 26+ t/m 40 jarigen en niet voor de oudere voertuigen.
Daf Daffodil 30 1962
Daf 55 Marathon coupé 1971
Daf 33 bestel 1973
Volvo 164 E 1973
Fiat 500 1970
Caterham 2.0 16V HPC 1996
Toyota IQ 2010
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 7 jaren 3 maanden geleden #3706

 • Jan Willem
 • Jan Willem's Profielfoto
 • Offline
 • Junior Boarder
 • NULL
 • Berichten: 22
 • Ontvangen bedankjes 2
 • Karma: -1
Kamerbrief alternatieven afschaffing vrijstelling MRB oldtimers


Directie Douane en Verbruiksbelastingen
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl


Ons kenmerk
DV/2013/205 M


Uw brief (kenmerk)


> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


Datum 24 april 2013


Betreft Alternatieven afschaffing vrijstelling MRB voor oldtimers


Geachte voorzitter,

In het Algemeen Overleg Belastingplicht overheidsbedrijven; Fiscale moties en toezeggingen van 17
april jl. is onder meer gesproken over mijn brief van 15 april jl. over afschaffing van de vrijstelling
motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers.1 Tijdens dat overleg heb ik toegezegd een ultieme poging
te doen om met de oldtimerbranche tot overeenstemming te komen teneinde het hobbymatig gebruik van
rijdend cultureel erfgoed te ontzien. Ik zou daarover de Kamer uiterlijk vandaag informeren zodat de
oldtimerbranche zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over de fiscale behandeling van de oldtimer met
ingang van 1 januari 2014.
De afgelopen week is intensief overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche, te
weten de FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG. Het verheugt mij u te kunnen melden dat
we uiteindelijk tot een breed gedragen alternatief zijn gekomen dat door de vertegenwoordigers van de
oldtimerbranche wordt gesteund en dat naar mijn oordeel past binnen het verzoek en de kaders die uw
Kamer heeft aangegeven. Dit alternatief ziet er als volgt uit.
Er geldt vanaf 1 januari 2014 vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Het
betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s. Dit is
de structurele regeling die ruim € 16 miljoen per jaar kost (optie 4 van mijn brief van 15 april jl.).
Daarnaast komt er een adequate overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine,
motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar
zijn (datum eerste toelating vanaf 1973 tot en met 1987). Deze voertuigen komen in aanmerking voor
een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal) mits er in de maanden
december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.
Voor dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling. Dat
betekent dat voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPGinstallatie
en die jonger zijn dan 40 jaar het volle MRB-tarief verschuldigd is. Indien auto’s met
ingebouwde LPG-installatie in originele staat worden hersteld, kan voor deze auto’s de
overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing worden.
Dit alternatief beoogt nog meer dan de alternatieven, genoemd in mijn brief van 15 april jl., de liefhebber
te ontzien terwijl het de huidige vrijgestelde veelrijder (dat zijn bijna altijd diesel- en LPG-rijders)
gerichter raakt. Hoewel onder de overgangsregeling een kwarttarief MRB moet worden betaald, blijven
de gevolgen voor de zwaardere auto’s, ook bijvoorbeeld bussen en vrachtauto’s, beperkt door het
maximum van € 120 per jaar. Voor motoren komt het kwarttarief neer op circa € 30 per jaar.
Uitgangspunt bij de overgangsregeling is dat het dagelijks gebruik van oldtimers zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Dit wordt concreet ingevuld door de beperking dat er met het motorrijtuig geen gebruik mag
1 Kamerstukken II 2012/13, 33 402 nr. 55.
Pagina 1 van 2
worden gemaakt van de openbare weg gedurende de maanden december, januari en februari. Met veel
oldtimers wordt overigens in de winter niet gereden omdat dit slecht is voor de auto. Als het kwarttarief
van toepassing is en er toch gereden wordt in die drie wintermaanden, geldt een forse verzuimboete. Het
overgangsregime loopt af in het jaar 2028 (zodra de jaargang 1987 40 jaar is). Men kan overigens naast
het afgetopte kwarttarief ook verzoeken om de reguliere MRB te betalen of de oldtimer te schorsen.
De huidige regels in de MRB betreffende schorsing en evenementenregeling worden gehandhaafd. Wel
geldt het afgetopte kwarttarief MRB voor minimaal één kalenderjaar zodat niet de mogelijkheid bestaat
om binnen één kalenderjaar gebruik te maken van zowel de schorsingsregeling als het kwarttarief.
Hoewel als gevolg van de voorgestelde overgangsregeling de budgettaire derving van deze variant
tijdelijk hoger is dan ik in eerste instantie voor ogen had, heeft dit alternatief als voordeel dat het
overgrote deel van de oldtimers die per 1 januari 2014 tussen de 26 en 40 jaar oud zijn en die niet
dagelijks gebruik van de weg maken, worden ontzien door middel van de invoering van het afgetopte
kwarttarief in de MRB. De structurele kosten van de voorgestelde maatregelen bedragen € 16 miljoen
(optie 4 van de eerdergenoemde brief van 15 april jl.). Dit structurele niveau wordt bereikt in 2028.
Incidenteel bedragen de extra kosten als gevolg van de overgangsmaatregelen € 17 miljoen in 2014, in
14 jaar aflopend naar nihil in 2028.
Ik ben voornemens dit alternatief uit te werken in het Belastingplan 2014. De Belastingdienst zal
tegelijkertijd de implementatie voorbereiden zodat deze regeling met ingang van 1 januari 2014 van
toepassing kan worden.


Hoogachtend,


de staatssecretaris van Financiën

mr. drs. F.H.H. Weekers
Daf Daffodil 30 1962
Daf 55 Marathon coupé 1971
Daf 33 bestel 1973
Volvo 164 E 1973
Fiat 500 1970
Caterham 2.0 16V HPC 1996
Toyota IQ 2010
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Bedankt door: JosK .

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 7 jaren 1 maand geleden #3852

 • Jan Willem
 • Jan Willem's Profielfoto
 • Offline
 • Junior Boarder
 • NULL
 • Berichten: 22
 • Ontvangen bedankjes 2
 • Karma: -1
Quote FEHAC Quote

Losse eindjes nieuwe vrijstelling
De opwinding over de nieuwe vrijstelling wegenbelasting is inmiddels weer wat gezakt en iedereen in het klassiekerwereldje gaat nu kijken en vooral rekenen wat dit straks in 2014 voor hem persoonlijk gaat betekenen. De laatste strohalm die LPG- en dieselrijders nog hadden is hen ook uit handen geslagen: de moties van SP-er Bashir om ook deze categorieën onder de overgangsregeling van € 120 per jaar te laten vallen werd op 14 mei jl. door een meerderheid van VVD, PvdA en D66 verworpen.

De regeling per 1 januari 2014 wordt dus: vrijstelling pas bij 40 jaar.
Voor voertuigen, die nu vrijstelling hebben maar nog geen 40 jaar oud zijn, is er een overgangsregeling. Dit zijn de voertuigen met Datum Eerste Toelating (DET) in 1987 of eerder.
De overgangsregeling betekent dat je per jaar een kwarttarief MRB moet betalen met een maximum van € 120 met een rijverbod in de wintermaanden (december, januari en februari).
Deze overgangsregeling geldt echter niet voor personenauto’s en bestelwagens op LPG of diesel.
Maar zoals bij veel regelingen bepalen de details pas werkelijk hoeveel jij met jouw specifieke voertuig(en) er zelf last van hebt. Als je alleen maar een schuur vol 40+ auto’s hebt staan haal je je schouders op over de nieuwe regeling, maar als je een mooie Peugeot 604 diesel uit 1977 hebt moet je er weer de volle mep aan wegenbelasting gaan betalen.

Ook komen nu de vragen los. Bijvoorbeeld over wat als leeftijd van een voertuig geldt. De overheid rekent niet met bouwjaar of productie- of importdatum. Bepalend is de Datum Eerste Toelating: de datum waarop een voertuig in Nederland of ergens in het buitenland voor het eerst op kenteken is gezet.

De overgangsregeling met winterstop is ook niet iedereen duidelijk; die is inderdaad ingewikkeld. Allereerst: dit is een regeling voor de (bestel)auto’s op benzine, vrachtwagens en motorfietsen met een DET tot/met 1987. Een voertuig van 1988 of jonger zal nooit dus onder de overgangsregeling vallen. Over 14 jaar - als deze vrijstellingsregeling het zolang uithoudt- is de overgangsregeling helemaal verdwenen.

Dan de winterstop: dat is geen schorsing die zelf aangevraagd moet worden maar een rij- en parkeerverbod op de openbare weg voor de maanden december, januari en februari in Nederland. Heeft u een leuk evenement in de Ardennen in februari: geen probleem want rijden in het buitenland mag wel, maar tot de grens moet het voertuig mee op een auto-ambulance. Of zou de FEHAC-evenementenregeling daarvoor uitkomst kunnen bieden? De toekomst moet het leren.

Tot slot schorsen, vooral interessant voor diesel en LPG rijders. Dat blijft voor 15-plus voertuigen € 23,- per schorsing per jaar en vanaf 6 voertuigen of meer is het gratis. Bij het kwarttarief stopt schorsen de verplichting om wegenbelasting te betalen niet; wel kan schorsen in die categorie nodig zijn om de APK uit te kunnen stellen.

En wat te denken van de kampeerwagens ? Voor hen is het nog onduidelijk wat het gaat worden : Overgangsregeling met maximaal 120,- of het kwarttarief van 1000,- of meer ? Ongetwijfeld zullen de komende maanden nog veel meer van dit soort uitvoeringsvragen komen: de FEHAC zal proberen deze zo goed en praktisch mogelijk voor oldtimerbezitters uit te werken.

Veel mensen zijn teleurgesteld over deze regeling: ineens is er weer een aanslag op de portemonnee waar helemaal niet op gerekend was.
Laat het duidelijk zijn: de gelegenheids-alliantie (BOVAG, KNAC/ANWB, RAI, FOCWA en de FEHAC) staat zeker niet achter alle maatregelen die nu gaan komen. Wel is dit nu het best haalbare, gegeven de omstandigheid dat de overheid op een opbrengst van € 155 miljoen heeft gerekend. Den Haag is tot op heden doof voor argumenten als verwaarloosbare aanslag op het milieu, het de nek omdraaien van een bedrijfstak en het missen van inkomsten BTW en accijnzen. Meer wegenbelastinggeld bij de oldtimers binnen te harken was het enige doel van Financiën.

Het bovenstaande is de situatie zoals hij nu is. In de politiek is natuurlijk niets zeker voor dat het in de wet vastligt. En zelfs dan vaak nog niet. Blijkens de vele MRB wijzigingen die elkaar in heel korte tijd hebben opgevolgd. De inkt van de vorige ‘definitieve’ was nog maar net droog toen we verrast werden met het regeerakkoord.
Dat betekent ook dat er misschien toch nog ergens een gaatje is om iets te repareren. Want ook al is de huidige uitkomst werkbaar en acceptabel voor een groot deel van de FEHAC achterban, het is zijn helaas wel zo dat er bepaalde groepen tussen wal en schip vallen. Zo zijn er best ‘echte’ liefhebbers met een lpg- of diesel auto.
Natuurlijk zijn wij – noodzakelijkerwijs buiten beeld – wel de mogelijkheden daarvoor aan het onderzoeken en hebben daarvoor ook al voorstellen gedaan.

Naast het brede samenwerkingsverband van ‘de alliantie’ is er recent nog een ander initiatief dat heel nadrukkelijk de media opzoekt met als doel om alle klassiekers MRB vrij te houden, ook voor dagelijks gebruik.
Dat lijkt ons niet haalbaar in de huidige realiteit. Tevens is het zo dat dagelijks gebruik van een klassieker niet valt onder de doelstellingen van de FEHAC. We zien er ook een risico in. Bijvoorbeeld de orde grootte van dagelijks gebruik die zich aan het ontwikkelen was, zet de deur open naar milieuzones en andere ontwikkelingen die ook de liefhebber zullen treffen.
Het staat iedereen natuurlijk vrij om eigen initiatieven te ontplooien. We zijn vanzelfsprekend ook met deze partij in contact en volgen de ontwikkelingen op de voet.
Daf Daffodil 30 1962
Daf 55 Marathon coupé 1971
Daf 33 bestel 1973
Volvo 164 E 1973
Fiat 500 1970
Caterham 2.0 16V HPC 1996
Toyota IQ 2010
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Bedankt door: JosK .

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 6 jaren 7 maanden geleden #4226

 • A.P. de Koning
 • A.P. de Koning's Profielfoto
 • Offline
 • Senior Boarder
 • NULL
 • Berichten: 53
 • Ontvangen bedankjes 4
 • Karma: 1
Ook allemaal het leuke briefje van de belastingdienst gehad? Ik heb nog niet gezocht en weet nog niet hoeveel de kanjers uit den haag mij willen laten betalen. Maximaal 120 euro per auto, koopie toch? Ik heb zo,n respect voor die (te)veel verdienende betweters :P
Thon
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 6 jaren 7 maanden geleden #4227

 • M.G.J. Roepers
 • M.G.J. Roepers's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum Boarder
 • Berichten: 431
 • Ontvangen bedankjes 85
 • Karma: 7
Ik kwam voor mijn Daf 46 uit op zo'n 60 euro per jaar. Geen problemen mee.
Laatst bewerkt: 6 jaren 7 maanden geleden door M.G.J. Roepers.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 6 jaren 7 maanden geleden #4232

 • A. Bot
 • A. Bot's Profielfoto
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Berichten: 82
 • Ontvangen bedankjes 17
 • Karma: 1
60? Ik denk dat zelfs dat nog te veel is. Limburg is een van de duurste provincies, en ik zou op 52 uit komen met mijn combi. Ook betaalbaar dus. Maar wel heel lastig op dagen zoals vandaag als het prachtig weer is en je graag wilt rijden met je oldie. ook mee doen aan shows zoals Interclassics behoort de mogelijkheden. Alle wintershows zo als IC, Essen en weet ik welke nog gaan er qua jongere classics dus echt op achteruit. Best balen.
Overgestapt van VW Bus naar Daf 46 Combi. Dat had ik VEEL eerder moeten doen!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 6 jaren 7 maanden geleden #4233

 • M.G.J. Roepers
 • M.G.J. Roepers's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum Boarder
 • Berichten: 431
 • Ontvangen bedankjes 85
 • Karma: 7
De 46 Sedan weegt 765 kg en de 46 combi 795 kg (zie ook hier). Dat is dezelfde gewichtsklasse. Als ik op deze site de provincie Groningen kies, brandstof: Benzine/aardgas en de gewichtsklasse 751-850 kg, kom ik uit op 59 euro per kwartaal. Voor een oldtimer tot 40 jaar oud is dat dus de jaarsom. Voor Limburg kom ik uit op 58 euro. Het zijn de cijfers voor 2013, vandaar dat ik maar afrondde naar 60 euro.

Ik was niet van plan om met de 46 in de pekelmaanden te gaan rijden. De winterstop is voor mij geen straf. Die is voor mij nu al ingegaan, terwijl ik officieel nog mag rijden.
Laatst bewerkt: 6 jaren 7 maanden geleden door M.G.J. Roepers.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 6 jaren 7 maanden geleden #4234

 • A. Bot
 • A. Bot's Profielfoto
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Berichten: 82
 • Ontvangen bedankjes 17
 • Karma: 1
Hmm, dan zal ik een foutje gemaakt hebben denk ik. Ik kwam op 48 uit namelijk. Sorry! Want ik heb het nog een keer extra nagekeken nu, maar u heeft gelijk.
Overgestapt van VW Bus naar Daf 46 Combi. Dat had ik VEEL eerder moeten doen!
Laatst bewerkt: 6 jaren 7 maanden geleden door A. Bot.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Bedankt door: M.G.J. Roepers

Re: Doodsteek voor oldtimer bezit. 6 jaren 7 maanden geleden #4273

 • P. Sleutjes
 • P. Sleutjes's Profielfoto
 • Offline
 • Platinum Boarder
 • NULL
 • Berichten: 384
 • Ontvangen bedankjes 26
 • Karma: 5
Als winterauto gebruik ik een volvo 66. In de andere maanden rij ik met één van m'n andere DAF's. er wordt gesproken over een boete als je tijdens de wintermaanden met de 26-40 jarige auto op de ooenbare weg gesignaleerd wordt. Wie weet hoe het zit?
1. Moet ik me melden bij de belastingdienst dat ik in deze maanden geen gebruik wil maken van het kwarttarief maar van normaal tarief zodat ik met deze auto de weg op kan en in dmaart deze auto moet schorsen tot de winter weer start?
2. Vanaf wanneer gaat het in. Mag ik nu al niet meer de weg op of is er een overgangsperiode? Ik heb iets gelezen dat het pas per 1 maart in gaat.
3. Wordt de niet belastinge vrije daf automatisch omgezet in kwarttarief of moet je als eigenaar daar iets voor doen?
Teken nu de petitie! reddebijen.nl/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.274 seconden