Welkom, Gasten
Gebruikersnaam: Wachtwoord: Onthoud mij

Onderwerp: Lees dit voor het plaatsen van een advertentie

Lees dit voor het plaatsen van een advertentie 6 jaren 4 uren geleden #4790

  • Webmaster
  • Webmaster's Profielfoto
  • Offline
  • Administrator
  • Berichten: 17
  • Ontvangen bedankjes 5
  • Karma: 0
Hieronder staan een paar tips en de regels/voorwaarden met betrekking tot het plaatsen van advertenties op de website.

Eerst een paar kleine tips:
* Houd er rekening mee dat alle gegevens welke worden geplaatst publiekelijk op internet staan. Wilt u bijvoorbeeld uw telefoonnummer privé houden, plaats die dan niet in de advertentie.
* Clubleden kunnen reageren binnen het forum. Als u het vakje bij 'Abonneer' aankruist krijgt u een melding zodra er een reactie is. Wilt u dat mensen per e-mail reageren? Dan kunt u dit vermelden in uw advertentie, samen met uw e-mailadres.
* Lukt het uploaden van foto's niet? Plaats dan de advertentie en mail de foto's door naar de webmaster. De webmaster zal de foto's zo spoedig mogelijk plaatsen.

Let op! Deze plek is niet bedoeld voor discussie. Een verkoper, onderdeel of auto publiekelijk afkraken hier op het forum is niet toegestaan, kortom: houd het netjes. Als er in negatieve zin een discussie ontstaat op een advertentie zal de discussie worden verwijderd door de webmaster.

Advertentie Voorwaarden DAF Club Nederland (en van de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N).

Waar hieronder wordt gesproken van DAF Club Nederland dienen ook gelezen te worden de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N.. In de zin van deze voorwaarden gelden voornoemde stichtingen niet als derde(n), tenzij uit de inhoud of strekking van deze voorwaarden en/of de door genoemde stichtingen gehanteerde voorwaarden anders blijkt.

1. Akkoordverklaring
Door een advertentie te plaatsen op de website van DAF Club Nederland gaat de adverteerder akkoord met de Advertentie voorwaarden DAF Club Nederland en de Website Voorwaarden DAF Club Nederland . Ten opzichte van leden en donateurs van DAF Club Nederland geldt tevens hetgeen in haar statuten en het Huishoudelijk Reglement is bepaald.

2. Rechten en aansprakelijkheid DAF Club Nederland
Advertenties waarmee in strijd met deze voorwaarden wordt gehandeld, kunnen door het bestuur worden verwijderd. DAF Club Nederland behoudt zich het recht voor andere maatregelen te nemen, waaronder die zoals bepaald in haar statuten en het huishoudelijk reglement. Eveneens behoudt DAF Club Nederland zich het recht voor advertenties na verloop van tijd te verwijderen. In die gevallen waarin DAF Club Nederland een advertentie verwijdert, is DAF Club Nederland niet gehouden voorafgaand contact op te nemen met de adverteerder. DAF Club Nederland, haar bestuurs- en/of commissieleden en/of ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk, noch aanvaarden enigerlei vorm van aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik van de advertentierubiek "Vraag en Aanbod".

3. Wijziging Website en voorwaarden
DAF Club Nederland behoudt zich het recht voor de Advertentie Voorwaarden Daf Club Nederland op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor de inhoud, opzet en functionaliteiten van deze website.

4. Regels voor het plaatsen van een advertentie
4.1 Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen, anders dan door DAF Club Nederland aangegeven.

4.2 Het (doen) ontplooien door van activiteiten met een commerciële strekking of die een zodanig strekking plegen te hebben, is niet toegestaan.

4.3 De adverteerder dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het goed dat hij aanbiedt dan wel vraagt.

4.4 De adverteerder dient de advertentie in één rubriek te plaatsen, met voor elk goed een aparte advertentie in de best bijpassende rubriek. Het plaatsen van dubbele advertenties is derhalve niet toegestaan.

4.5 Na verkoop, ruil of aankoop dient de advertentie per omgaande te worden verwijderd.

4.6 Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url of een gedeelte van een url.

4.7 Het is niet toegestaan om foto's bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

4.8 Advertenties waarin geen concreet goed worden aangeboden of gevraagd zijn niet toegestaan

4.9 Advertenties met daarin een website-vermelding zijn niet toegestaan

4.10 Advertenties, waarin of waarmee wet- of regelgeving worden overtreden, zijn niet toegestaan.

4.11 Advertenties van gebruikers die leiden of kunnen tot schade of klachten van andere gebruikers zijn niet toegestaan.

4.12 Advertenties waarin verkopers kopers verzoeken contant geld op te sturen zijn niet toegestaan. Verkopers mogen kopers eveneens niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingservices (overboekingservices die niet zijn gelieerd aan een bank).

4.13 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het goed dat de adverteerder aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun goederen authentiek en/of legaal zijn alvorens ze aan te bieden op de site van DAF Club Nederland.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van afbeeldingen waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, is niet toegestaan.

5.2. Teksten en-of afbeeldingen van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

5.3. Het is niet toegestaan beschermde namen of logo's van bedrijven in een advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het goed dat wordt geadverteerd fabriceerde of produceerde.

6. Vergelijkingen en misleidende teksten
6.1 De advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidend in de zin van deze voorwaarden zijn alle advertenties die het goed dat wordt aangeboden niet correct beschrijven.

6.2. Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen goederen en/of aanbieders in de advertentie te maken.

6.3 Het maken van prijsvergelijkingen is niet toegestaan.

7. Bescherming van intellectuele eigendom
Op de website van DAF Club Nederland kunnen goederen aangeboden worden. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit aan DAF Club Nederland met bewijs ondersteund verzoekt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door DAF Club Nederland verwijderd.

8. Betrokkenheid DAF Club Nederland
De website van DAF Club Nederland is (mede) een advertentiesite die ruilers, kopers en verkopers samenbrengt. DAF Club Nederland is geen partij bij de hieruit voortvloeiende overeenkomsten.

9. Slotbepaling
In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, besluit het bestuur van DAF Club Nederland.

10. DAF Club Nederland, de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N.
DAF Club Nederland: de vereniging DAF Club Nederland, waarvan de statuten laatstelijk zijn verleden d.d. 5 maart 1991 voor mr. A. Veldhuizen, notaris ter standplaats Amersfoort, kamer van Koophandel, 40446863, te Den Haag. Hetgeen in deze voorwaarden is bepaald door en voor DAF Club Nederland geldt tevens voor de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N., opgericht bij notariële akte verleden d.d. 25 juni 1992 door mr. A. Veldhuizen, notaris ter standplaats Amersfoort, Kamer van Koophandel, 41168689, te Den Haag en de Stichting DAF Historic Rallyteam D.C.N., op gericht bij notariële akte d.d. 11 april 2012 door mr. R.W. Minnee, notaris met plaats van vestiging de gemeente Bunschoten, Kamer van Koophandel, 55321070, te Eindhoven. Vastgesteld op 4 april 2013
webmaster
Discussie gesloten.
Bedankt door: R.A.M.R. Akkermans
Tijd voor maken pagina: 0.200 seconden