Gedragsregels en
gebruikersvoorwaarden


DAF Club Nederland hanteert
een aantal voorwaarden en gedragsregels op het forum. Als (geregistreerde)
gebruiker / bezoeker van het DAF Club Nederland forum gaat u akkoord met de
volgende voorwaarden en gedragsregels, een en ander onverminderd het in de
statuten en Huishoudelijk Reglement van DAF Club Nederland bepaalde.


Het bestuur van DAF Club
Nederland behoudt zich het recht voor
om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment te wijzigen.


Als gebruiker staat u toe
dat de door u opgegeven informatie en uw IP-adres bij registratie en iedere
post in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in beginsel niet
zonder uw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij DAF Club Nederland hiertoe
wettelijk gehouden is, de rechter dat beveelt en/of er evident sprake is van
onrechtmatig gedrag op het forum. DAF Club Nederland, haar bestuurs- en/of
commissieleden en/of ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk,
noch aanvaarden enigerlei vorm van aansprakelijkheid als uw gegevens op welke
wijze dan ook toch openbaar gemaakt worden.


Gedragsregels

Dit forum is bedoeld voor geïnteresseerden in door Variomatic-transmissie
aangedreven voertuigen, die willen discussiëren over onderwerpen die hiermee
verband houden. Om dit forum beschaafd, informatief, aangenaam en interessant
te houden, heeft DAF Club Nederland voorwaarden en gedragsregels opgesteld,
waaraan iedere bezoeker van dit forum zich dient te houden.


       De
forumgebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die
hij of zij op het forum plaatst of heeft geplaatst. DAF Club Nederland behoudt
zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te
waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot het forum te ontzeggen
door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te
anonimiseren en/of te verwijderen. DAF Club
Nederland,
haar bestuurs- en/of commissieleden en/of ingeschakelde
hulppersonen zijn niet verantwoordelijk, noch aanvaarden enigerlei vorm van aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook,
voortvloeiend uit gebruik van het forum.

  • Gebruikers zullen elkaar en anderen
        respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos belastende en/of
        kwetsende tekst(en) te gebruiken.

  • Agressieve, onwettelijke, bedreigende,
        lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins
        ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.

  • Het gebruik van andermans identiteit is
        niet toegestaan.

  • Het gebruik van meer dan één (1)
        gebruikersnaam is niet toegestaan.

  • Het is gebruikers niet toegestaan om
        persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en
        privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.·        
Door het
gebruik van deze Website en forum
is het (doen) ontplooien van activiteiten met een
commerciële strekking of die een zodanig strekking plegen te hebben niet
toegestaan. Slechts in advertenties (dus niet via het forum!) mogen prijzen of
prijsaanduidingen worden vermeld. Het maken van prijsvergelijkingen is
daarentegen niet toegestaan.
.  • Het is niet toegestaan bijdragen te
        plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen
        en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

  • Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar
        één (1) keer worden geplaatst.

  • Belastende uitlatingen dienen altijd te
        worden onderbouwd.

  • Het veelvuldig of overdreven gebruik van
        meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan,
        evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.

  • Het is gebruikers niet toegestaan te
        chatten op het forum.

  • Het is niet toegestaan om foto's (of andere
        beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit forum te plaatsen.

  • Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen
        waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming
        hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te
        verveelvoudigen.

  • Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te
        maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen (zogenaamde tempmail).

  • Alvorens een nieuw topic te starten dienen
        gebruikers te controleren of er al soortgelijke topics op ons forum staan.

  • Gebruikers zullen zich in een discussie
        beperken tot het onderwerp.

  • Enquêtes mogen alleen
        geplaatst worden nadat ze ter goedkeuring zijn aangeboden aan het bestuur.·        
Scripts en
codes horen niet thuis op de Dafclub.nl, tenzij uitsluitend gebruikt met de
'codetags' om je vraag duidelijk te maken.  • Plaats absoluut nooit privé
        informatie van anderen op Dafclub.nl (denk hierbij o.a. aan:
        telefoonnummers en (e-mail)adressen)

  • Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen
        of topics op het forum te plaatsen die niet met de doelstelling van DAF
        Club Nederland te maken hebben.Gedragsregels en gebruikersvoorwaarden Dafclub.nl Forum.
N.B. De website voorwaarden van dafclub.nl zijn onverminderd van toepassing

DAF Club Nederland hanteert een aantal voorwaarden en gedragsregels op het forum. Als (geregistreerde) gebruiker / bezoeker van het DAF Club Nederland forum (Dafclub.nl Forum) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en gedragsregels, een en ander onverminderd het bepaalde in de Website Voorwaarden DAF Club Nederland en het in de statuten en Huishoudelijk Reglement van DAF Club Nederland bepaalde.

Het bestuur van DAF Club Nederland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Als gebruiker staat u toe dat de door u opgegeven informatie en uw IP-adres bij registratie en iedere post in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in beginsel niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij DAF Club Nederland hiertoe wettelijk gehouden is, de rechter dat beveelt en/of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op het forum. DAF Club Nederland, haar bestuurs- en/of commissieleden en/of ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk, noch aanvaarden enigerlei vorm van aansprakelijkheid als uw gegevens op welke wijze dan ook toch openbaar gemaakt worden.

Gedragsregels
Dit forum is bedoeld voor geïnteresseerden in door Variomatic-transmissie aangedreven voertuigen, die willen discussiëren over onderwerpen die hiermee verband houden. Om dit forum beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, heeft DAF Club Nederland deze voorwaarden en gedragsregels opgesteld, waaraan iedere bezoeker van dit forum zich dient te houden.

De forumgebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op het forum plaatst of heeft geplaatst. DAF Club Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot het forum te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te bewerken, te anonimiseren en/of te verwijderen. DAF Club Nederland behoudt zich het recht voor ook andere maatregelen te nemen, waaronder die zoals bepaald in haar statuten en het huishoudelijk reglement. DAF Club Nederland, haar bestuurs- en/of commissieleden en/of ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk, noch aanvaarden enigerlei vorm van aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik van het forum.

o    Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos belastende en/of kwetsende tekst(en) te gebruiken. Politieke, levensbeschouwelijke, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor kwetsende nicknames, handtekeningen, idents, hostnames, boodschappen dan wel elke andere kwetsende uitingsvorm. Ook als “grapje” worden dit soort bijdragen niet getolereerd en leidt dit tot een onherroepelijke ban zonder waarschuwing vooraf.

o    Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.

o    Het gebruik van meer dan één (1) gebruikersnaam is niet toegestaan.

o    Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.

o    Door middel van het gebruik van deze Website en forum is het (doen) ontplooien van activiteiten met een commerciële strekking of die een zodanig strekking plegen te hebben niet toegestaan. Slechts in advertenties (dus niet via het forum!) mogen prijzen of prijsaanduidingen worden vermeld. Het maken van prijsvergelijkingen is daarentegen niet toegestaan.

o    Scripts en codes horen niet thuis op de Dafclub.nl, tenzij uitsluitend gebruikt met de 'codetags' om je vraag duidelijk te maken.

o    Het is niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

o    Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één (1) keer worden geplaatst.

o    Belastende uitlatingen dienen altijd te worden onderbouwd.

o    Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.

o    Het is gebruikers niet toegestaan te chatten op het forum.

o    Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit forum te plaatsen.

o    Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen, waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.

o    Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen (zogenaamde tempmail).

o    Alvorens een nieuw topic te starten dienen gebruikers te controleren of er al soortgelijke topics op ons forum staan.

o    Gebruikers dienen zich in een discussie te beperken tot het onderwerp.
E
nquêtes mogen alleen geplaatst worden nadat ze ter goedkeuring zijn aangeboden aan het bestuur en vervolgens door het bestuur zijn goedgekeurd, waarbij de eventuele aanwijzingen van het bestuur gevolgd dienen te worden.

o    Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen of topics op het forum te plaatsen die geen relatie met de  doelstelling van DAF Club Nederland  hebben en/of daar afbreuk aan kunnen doen.

o    Plaats geen nieuw bericht met daarin enkel een link naar een ander bericht met uw vraag, opmerking of probleem.

o    Plaats uw bericht in de juiste sectie. Kijk dus goed welke sectie u nodig heeft.

o    Plaats geen off-topic berichten in een thread. Met off-topic berichten worden berichten bedoeld die niet over het 'hoofdonderwerp' gaan. 'Breek niet in' in andermans vraag, heeft

o    u een soortgelijk probleem, stel zelf een nieuwe vraag.

o    Kicks van oude topics (antwoord geven op oude vragen) zijn niet toegestaan. Plaats evenmin berichten die geen toevoegde waarde leveren aan de thread. Geef geen “kale” links als antwoord, omschrijf op zijn minst wat er op de betreffende pagina te vinden is en waar precies naar gekeken dient te worden. Is de site in een andere taal dan Nederlands? Vermeld dit dan ook even.

o    Spammen op of via Dafclub.nl is niet toegestaan

Slotbepaling
In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, besluit het bestuur van DAF Club Nederland.

Laatst aangepast op 4 april  2013